גן השבילים המתפצלים עבודה 1

גן השבילים המתפצלים עבודה 1

2002 oil on canvas cm 105×127 work 1

remark: urban view
הערות:נוף אורבני

Advertisements

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 2
גן השבילים המתפצלים עבודה 2

2002 oil on canvas cm 99×132 work 2

 remark: dumb communiction, contacts that only repeateds on themselves
 הערות: הידברות אילמת קשרים שרק חוזרים על עצמם

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 3

גן השבילים המתפצלים עבודה 3

2002 oil on canvas cm 99x126work 3

remark: recycled excitement
הערות:התרגשות ממוחזרת

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 4

גן השבילים המתפצלים עבודה 4

2002 oil on canvas cm 99×126 work 4

remark: on the way to nowhere
הערות:בדרך לשום מקום

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה5

גן השבילים המתפצלים עבודה5

2002 oil on canvas cm 99×126 work 5

remark: alienated world that only doubles itself
הערות: עולם מנוכר שרק מכפיל את עצמו

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 6

גן השבילים המתפצלים עבודה 6

2002 oil on canvas cm 95×124 work 6

remark: the hallucintion mase
הערות: מבוך ההזיות

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 7

גן השבילים המתפצלים עבודה 7

2002 oil on canvas cm 107×131 work 7

erasable memoirs
הערות: זיכרונות מחיקים

December 16, 2008

עבודה8

עבודה8

2002 oil on canvas cm 107×133 work 8

remark:enternal repetition

הערות:החזרה הנצחית

December 16, 2008

גן השבילים המתפצלים עבודה 9

גן השבילים המתפצלים עבודה 9

2002 oil on canvas cm 91×130 work 9

remark: disjointed episodes, only indicates themselves
הערות:אפיזודות. לא מתחברות. רק מסמנות את עצמן

December 16, 2008

עבודה 10

עבודה 10

mixed media cm 92×126 2002 work 10

disjointed time, segments from the media

הערות:זמן מקוטע, קטעים מתוך המדיה