עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 1

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 1

work 1  2007 oil on canvas  cm133x123

remark:dismantling in the culture, plurality times world and multilayered  

הערות:פירוקים בתרבות, עולם רב זמני ורב שכבתי

Advertisements

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 2

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 2

2007 oil on canvas cm 133×123 work 2

 remark: embroidery of daily creation, abstent an  obvious nerrative

הערות:רקמה של הוויה יום יומית נעדרת נרטיב ברור

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 3

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 3

2007 oil on canvas cm 133×123 work 3

remark: impermeability transparency connection and symbolism
הערות:יחסי אטימות שקיפות וסימבוליקה

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 4

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 4

2007 oil on canvas cm 133×123 work 4

 remark: mixture of imagined life
הערות: מיקס של חיים מדומיינים

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 5

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 5

2007 oil on canvas  cm 133×123 work 5

 remark: stereotypes desires
הערות: תשוקות סטריאוטיפיות

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 6

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 6

2007 oil on canvas cm 133×123 work 6

 remark:weave of imagery that they are not obliged to the historical, scientific, political, ethical or esthetic principle
הערות: מארג של דימויים שאינם מחוייבים לעקרונות היסטוריים. מדעיים. פוליטיים או אסתטיים

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 7

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 7

2007  oil on canvas  cm 133×123 work 7

 remark: open text that the elements in him existing in permanent variation
הערות: טקסט פתוח שהאלמנטים בו מצויים בהשתנות מתמדת

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 8

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 8

2007 oil on canvas cm 133×123 work 8

 remark: chaos and reorganization of human situations
הערות: כאוס וארגון מחדש של מצבים אנושיים

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 9

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 9

2007 oil on canvas cm 133×123 work 9

instead of an absolute exist weave of imagery and existences that they are not obliged to the unequivocal principles
הערות: במקום יש מוחלט מארג של דימויים והוויות שאינם מחוייבים לעקרונות חד משמעיים

December 17, 2008

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 10

עולם הפנים של עולם החוץ של עולם הפנים עבודה 10

2007 oil on canvas cm 133×123 work 10

 remark: wrestles imagery over the surface expanse inside life that the emits a silent violence
הערות: דימויים מתגוששים על פני השטח בתוך חיים הפולטים אלימות חרישית