May 21, 2014

episode61episode143episode327episode384episode290

Advertisements

May 21, 2014

episode366275a episodeepisode166

May 20, 2014

episode155

האי צורה של הצורה

האי צורה של הצורה

2000 oil on canvas cm 130×120

remark: delcates and fragiles connections that creates entropy changes significanes

הערות:חיבורים  עדינים ושבריריים אשר יוצרים אנטרופיה ומשנים משמעויות

private expanse

December 15, 2008

מרחב פרטי

מרחב פרטי

2000 oil on canvas cm 133×120

remark: between statics to the movement, the entropy of the form

הערות: בין נייחות לתנועה, האנטרופיה של הצורה

the movement volume

December 15, 2008

נפח התנועה

נפח התנועה

2000 oil on canvas cm 133×120

spread out wings, the movement deployment and her introversion into herself, creates bi dimension and tri dimension, the entropy of the form

הערות: כנפיים פרוסות, פריסת התנועה והתכנסותה פנימה לתוך עצמה בדו ממד ותלת ממד יוצרת את האנטרופיה של הצורה

December 15, 2008

צללים תלויים

צללים תלויים

2000 שמן על בד cm 133×120

הערות:שקיפות ןאטימות, כניסה ויציאה, גלוי ונסתר יוצרים עומק מתעתע  hangs shadows

remark:transparency  and impermeability entrance and exit, overt and covert creates a misleading depth

December 15, 2008

הבית השקוף

הבית השקוף

2000 oil on canvas  cm 133×120    the transparent house

remark: the surface expanse

הערות: פני השטח

December 15, 2008

אנרגיה

אנרגיה

2000 oil on canvas cm 133×120     energy

remark: the disire to flames

התשוקה לבעירות

December 15, 2008

ריקנות שקופה

ריקנות שקופה

2000 oil on canvas cm 133×120      emptiness transparent

remark: spaces connections in tri dimensional and bi dimension

הערות: חיבורים של תלת ממד ודו ממד